เอกสาร

 

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการขายรถมือสอง

กรณีที่ท่านมีเล่มทะเบียนพร้อม ไม่ได้ผ่อนกับไฟแนนซ์

  • เล่มทะเบียนตัวจริง
  • สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
  • เล่มทะเบียนตัวจริง
  • เล่มทะเบียนตัวจริง

 ในกรณียังผ่อนไฟแนนซ์อยู่

  • สัญญาเช่าซื้อที่ทำไว้กับไฟแนนซ์
  • สำเนาทะเบียนรถ
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ให้นำมาด้วย